Voorkomen van radicalisering: óók een pedagogische opdracht! (2014)

In dit artikel beschrijft onderzoeker Trees Pels de pedagogische wortels van sociaal-psychologische factoren die een rol spelen bij radicalisering van jongeren. Ook geeft ze een aanzet voor mogelijke beleidsacties op dit terrein.

De publicatie is te downloaden van de website van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.