Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren (2010).

Dit onderzoek van Forum kijkt vanuit een pedagogisch perspectief naar jongeren met extreme idealen. Welke rol speelt de ontwikkeling van politieke en religieuze idealen in het proces van identiteitsontwikkeling? Welke pedagogische voorwaarden zijn er nodig om radicalisering van dergelijke idealen bij te sturen? En wat betekent dat voor de taken en verantwoordelijkheden van ouders en professionals? Het rapport presenteert vijf casestudies met de verhalen van jongeren en hun opvoeders en omgeving.