Aanpak radicalisering en jihadisme voor de GGZ (2017)

Vergroot uw bewustzijn, scherpte en handelingsperspectief op radicalisering en jihadisme. Flyer van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering voor uitvoerende hulpverleners in de GGZ, zowel Rijks- als particuliere instellingen. Bijvoorbeeld basis- en klinisch psychologen, agogen, gedragswetenschappers,
jeugdvoogden en -reclassering, residentieel begeleiders en therapeuten en psychiaters.