Aanpak radicalisering binnen het jeugddomein (2017)

Vergroot uw bewustzijn, scherpte en handelingsperspectief op radicalisering en jihadisme. Flyer van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering voor hulpverleners binnen het jeugddomein (gezinsvoogden, straatcoaches, schoolmaatschappelijk werkers).