16 september: Online meeting over de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs

Op donderdag 16 september vindt van 14.00 tot 15.30 uur de online meeting ‘Samenwerking jongerenwerk en onderwijs’ plaats. Steeds vaker bundelen het onderwijs en het jongerenwerk hun krachten om samen de veerkracht van (kwetsbare) jongeren te versterken. Want hoe groter de veerkracht, hoe groter de kans is dat jongeren bij tegenslag weten terug te veren. En dat betekent dat ze minder gevoelig zijn voor negatieve invloeden. Zoals radicalisering en polarisatie. 

Professionals in gesprek

Tijdens deze online meeting lichten we succesvolle bestaande samenwerkingen uit, gaan we in op het effect hiervan en bespreken we hoe je een samenwerking kunt opzetten of bestaande samenwerkingsverbanden kunt versterken. Platform JEP heeft hier de afgelopen 2,5 jaar onderzoek naar laten doen met medewerking van jongerenwerkers, onderwijsprofessionals, gemeenten en experts. Om scholen, jongerenwerkorganisaties en gemeenten hierbij te ondersteunen is er een stappenplan gemaakt dat helpt om de samenwerking op te zetten of verder te ontwikkelen. Deze zal vanaf 16 september te downloaden zijn op www.platformjep.nl

Het programma

14.00 – 14.15 uur: Interview met adviseur van Platform JEP over het traject JOS (Jongerenwerk & Onderwijs Samen).
14.15 – 14.45 uur: Verhalen uit de praktijk over bestaande samenwerkingsverbanden tussen het jongerenwerk, onderwijs en gemeenten. 
14.45 – 15.15 uur: Het belang en effect van een samenwerking tussen het jongerenwerk en onderwijs én hoe zet je een samenwerking op? 
15.15 – 15.30 uur: Hoe gaan we nu verder? Reflectie vanuit het onderwijs, gemeente en jongerenwerk. 

De online bijeenkomst is openbaar en voor iedereen die geïnteresseerd is online te volgen via deze weblink

Stappenplan ‘Jongerenwerk en Onderwijs Samen’

Het stappenplan ‘Jongerenwerk en Onderwijs Samen’ is mede tot stand gekomen met behulp van de volgende partners: Stichting School en Veiligheid (SSV), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Sociaal Werk Nederland, MBO-raad, VO-raad, VU Amsterdam. 

Het stappenplan is vanaf 16 september te downloaden op onze website.