Hoe jongeren te helpen een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen

Jongeren 'van de straat' verleiden om hun talenten te ontdekken. Om hen zo te helpen een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen en constructieve wegen voor groei te vinden. Dat is het doel van Buro Zend-Uit (BZU), een jongerenwerkprogramma in Arnhem. Het onderzoek naar de werking van dit programma is geleid door Stijn Sieckelinck. Het geeft met een aantal interessante voorbeelden en ervaringen inzicht in deze werkwijze.

skatende jongere
Beeld: ©Afbeelding van Pexels via Pixabay

Binnen het programma van BZU werken jongeren in vijf fasen toe naar meer zicht en grip op hun sterke kanten (talenten), kansen en mogelijkheden. Waardoor zij beter aangehaakt blijven bij de maatschappij en minder vatbaar zijn voor risico’s als criminaliteit en radicalisering. Daarbij worden zij begeleid door Arnhemse jongerenwerkers.

De onlangs verschenen publicatie ‘Buro Zend-Uit rapport: verslag van een participatief actieonderzoek over kwetsbaar zoeken naar talent’ is gericht aan iedereen die werkzaam is in het jeugdveld. Van begeleiders van non-formele educatieve activiteiten met jongeren tot beleidsmakers en bestuurders in het sociale jeugddomein tot professionals uit het onderwijs. Zij lezen in het rapport hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren in kwetsbare posities en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.