Morele dilemma’s bespreken met nieuwe gesprekstool

Hoe reageer je als een jongere in je klas weigert mee te gaan op schoolbezoek aan moskee of synagoge? Wat doe je als jongeren zich discriminerend uitlaten over minderheden? De nieuwe gesprekstool ‘Struisvogel Sessie’ van KIS en Stichting School & Veiligheid helpt om het gesprek hierover aan te gaan. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor sociaal werkers en onderwijsprofessionals en ondersteunt hen bij het omgaan met morele dilemma’s rond diversiteit.

Struisvogel Sessie
Beeld: ©Hollandse Hoogte

In Nederland wonen veel mensen die verschillen in etniciteit, cultuur en religie. Dit brengt een groeiende diversiteit aan normen en waarden met zich mee. Professionals hebben regelmatig te maken met situaties waarin deze met elkaar lijken te botsen. Zij ervaren dan een moreel dilemma. Want welke waarden en normen zijn dan leidend voor ze? Hoe te handelen in zo’n situatie? 

Een ondergeschoven kindje
Het openlijk bespreken van deze dilemma’s is een ondergeschoven kindje. Onderzoek toont aan dat professionals relatief vaak niet weten hoe zij bij morele dilemma’s het beste kunnen handelen. Hierdoor handelen zij regelmatig niet of op een manier waarbij zij zich niet prettig voelen. De professional kan zich daardoor onzeker voelen. Overleggen en afstemmen met een collega kan helpen, maar in de praktijk is daar vaak geen tijd voor. De situatie vereist dat de professional direct moet handelen. Ook is er een drempel om dit te bespreken met elkaar, door de gevoeligheden bij morele dilemma’s en de angst voor de oordelen van de ander.

Koppen uit het zand
De Struisvogel Sessie biedt een oplossing om de koppen uit het zand te halen. Door met concrete stappen het gesprek met collega’s aan te gaan, verlaag je als sociaalwerker en onderwijsprofessional deze drempel. Je gaat op zoek naar een gezamenlijke aanpak waar je op momenten dat je onzekerheid ervaart op kan terugvallen. Je kijkt daarbij ook welke kaders mogelijk al houvast bieden. Zo professionaliseer je jouw aanpak in werksituaties met morele dilemma’s.

Belangstelling om aan de slag te gaan met de Struisvogel Sessie?
KIS en School & Veiligheid organiseren train-de-trainer sessies. Heb je belangstelling, laat dan je contactgegevens achter. En download het materiaal van de Struisvogel Sessie.

Over KIS en School & Veiligheid
KIS wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook is er veel samenwerking of contact met migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties, taalscholen en Roma- en Sinti-organisaties. Stichting School & Veiligheid is het expertisecentrum op het gebied van sociale veiligheid op school en ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid op school via de website, conferenties, trainingen en de helpdesk. School & Veiligheid richt zich op schoolprofessionals zoals schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. School & Veiligheid wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.