Platform JEP bestaat 2 jaar

De jeugdsector heeft een belangrijke rol bij de preventie van polarisatie, radicalisering en extremisme. Dat heeft veel invloed op het werk van professionals die met en voor jongeren werken én de bestuurders en beslissers om hen heen. Om hen te hierbij te helpen, is Platform JEP 2 jaar geleden opgericht.

De verkenningen van speciaal rapporteur Naima Azough, het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland in 2017 logen er niet om. Wat bleek? Medewerkers in het jeugddomein ervaarden professionele eenzaamheid. Bestuurders en beslissers pakten nog onvoldoende hun rol bij de preventieve aanpak. De samenwerking in het jeugddomein met onderwijs en veiligheidsdomein kon beter.

Een van de aanbevelingen van Naima Azough was om een vraagbaak en vindplaats van kennis, kundigheid en interventies te creëren voor professionals in het sociaal domein. Reden voor het ministerie van VWS om in februari 2018 Platform JEP op te richten. Met het idee een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen langs drie lijnen: versterken, verbinden en agenderen. Inmiddels heeft Platform JEP een stevige bekendheid verworven binnen het jeugddomein.

Juibileum Platform JEP
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Met elkaar

De kracht van Platform JEP schuilt in de goede samenwerking met landelijke (partner)organisaties. Lokaal, landelijk en internationaal houden immers al veel organisaties zich bezig met vraagstukken rond polarisatie, radicalisering en extremisme in het jeugddomein. Die bestaande kennis en expertise bundelen we en we brengen verbinding aan.

Wij willen ook de komende 2 jaar – samen met onze partners - bijdragen aan duurzame verandering. Ons ideaal? Dat preventie van polarisatie en radicalisering onderdeel is van het normale werken in het jeugddomein. Daar gaan wij voor.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Platform JEP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief WeerbaarNL.