2 jaar Platform JEP: dit is er bereikt

Nu Platform JEP twee jaar bestaat, is er een goed functionerende centrale plek waar professionals uit het jeugddomein terecht kunnen met vragen over polarisatie, radicalisering en extremisme.

Jubileum Platform JEP
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Versterken

Professionals hebben behoefte aan overzicht, kennis (feiten en achtergronden), kunde en inzicht in wat werkt op het gebied van preventie van radicalisering, extremisme en polarisatie. Dus heeft Platform JEP actuele vragen, uitdagingen, en de huidige kennis binnen de context van het jeugddomein in beeld gebracht. Daarop is passend aanbod ontwikkeld. Van advies op maat tot werkateliers over informatie delen tot trainingen over wat je kunt doen als je signalen van radicalisering oppikt.

‘Een gesprek met Platform JEP maakt mij scherp. Zijn we nog met de goede dingen bezig als het gaat om preventie radicalisering en polarisatie? Platform JEP biedt een spiegel en inspiratie’ - Marijke Melissen, accounthouder Jeugd en Veiligheid bij Spirit Jeugdhulp.

Verbinden

Om extremisme en polarisatie zo goed mogelijk voorkomen, is een goede samenwerking tussen het jeugddomein en het veiligheidsdomein cruciaal. Als gelijkwaardige partners. Wanneer schakel je elkaar in? Hoe profiteer je van elkaars kennis? Hoe lever je samen maatwerk? Platform JEP versterkt (lokale) samenwerking. Of het nu gaat om onderwijs, sociaal domein of veiligheid.

‘De verantwoordelijkheid voor het thema radicalisering en polarisatie ligt nu vooral bij de afdeling veiligheid. Daar ligt de nadruk met name op het reageren op incidenten en signalen. Dit loopt goed, maar hoe wordt voorkomen dat er incidenten plaatsvinden? Hoe houden we iedereen erbij? Dit vraagt een goede samenwerking met partners in het sociale domein. Platform JEP ondersteunt ons daarbij.’ Patrick van de Ven, manager Integrale Veiligheid – Radicalisering & Polarisatie / OVD-Bevolkingszorg bij de gemeente Eindhoven

Neem het traject JOS. Daarmee zetten we in op een stevige samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs. Om zo de thuis-, straat- en schoolwereld aan elkaar te verbinden. De grote vraag is vervolgens: hoe realiseren we dit? Hierover lees je meer in ons online magazine ‘Jongerenwerk in de school’. 

‘Als we willen dat een jongere in zijn zoektocht niet de verkeerde keuzes maakt, moeten we dicht bij hem blijven. Van een docent kunnen we niet verwachten dat die op huisbezoek gaat, of in de wijk gaat rondlopen. In die andere leefgebieden hebben we professionals nodig die met deze jongeren in gesprek gaan' - Klaas Hiemstra, directeur van Stichting School & Veiligheid

Ons online magazine verschijnt periodiek en brengt inspiratie en praktijkvoorbeelden waar professionals echt iets aan hebben.

‘Ik gebruik het competentieprofiel in het magazine over aandachtsfunctionarissen radicalisering als basis voor de functiebeschrijving binnen onze organisatie’, - Fatima, sociaal werker en lid van de expertpool van Platform JEP

Agenderen

Om het thema polarisatie, radicalisering en extremisme vanuit een pedagogisch perspectief blijvend op de agenda te zetten, leggen we contact met alle relevante partijen – van uitvoerders tot en met bestuurders en beslissers. Om de problematiek goed aan te pakken, investeren we in een zo breed mogelijke draagvlak en een gezamenlijk gevoel van urgentie.

‘Tijdens de roadshow van Platform JEP voor bestuurders en beslissers in Enschede zag ik dat professionals het inderdaad een lastig onderwerp vinden. Is dit gedrag van deze jongere nog onder de grens, of eroverheen? En hoe gevaarlijk is dat? Dat soort geluiden kwam in die bijeenkomst mooi naar boven. Dat is goed, en vervolgens moeten we ervoor zorgen dat die worsteling leidt tot een gesprek. We moeten ervoor zorgen dat professionals daar niet zelf mee blijven rondlopen.’ -Eelco Eerenberg, wethouder en locoburgemeester in Enschede

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Platform JEP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief WeerbaarNL.