Veerkracht bevorderen bij opgroeiende jongeren

Hoe kun je als professional in het sociaal of veiligheidsdomein jongeren met extreme idealen begeleiden? Welke beschermende factoren en onderliggende waarden zijn hierbij behulpzaam? De publicatie ‘Veerkracht bevorderen bij opgroeiende jongeren. Inzetten op beschermende factoren’ geeft praktische handvatten.

De publicatie beschrijft hoe je gebruik kunt maken van beschermende factoren: factoren die bijdragen aan weerbaarheid tegen extremistische attitudes en gedrag. Door hier als professional aandacht aan te besteden en niet alleen te focussen op risicofactoren ontstaat meer ruimte voor een positieve benadering van jongeren. Een benadering die niet focust op de tekortkomingen van het individu, maar juist investeert in zijn capaciteiten en die van zijn omgeving.

Veerkracht
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Over de auteurs
Stijn Sieckelinck – onderzoeker bij het Institute for Societal Resilience aan de Vrije Universiteit Amsterdam – en Amy-Jane Gielen – promovendus en spreker op het gebied van preventie van radicalisering – schreven de publicatie in opdracht van Platform JEP. De inhoud sluit aan op de missie van Platform JEP: het ondersteunen van professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme.

Ben jij professional in het sociaal of veiligheidsdomein? En wil jij radicaliseringsprocessen beter leren begrijpen? In de OMEI training krijg je handvatten aangereikt over hoe je het beste kunt omgaan met jongeren met extreme idealen. Deze training is kosteloos en wordt op de eigen locatie verzorgd door ervaren trainers en adviseurs van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Hier kun je je aanmelden of meer informatie opvragen.