Themabijeenkomst 6 juni: Vrijwilligers in de preventie van radicalisering

In de maatschappelijke hulpverlening zijn naast professionals ook veel vrijwilligers actief. In de vele vraagstukken en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen, kan ook radicalisering een rol spelen. Wat kunnen vrijwilligers doen bij de preventie van radicalisering of het begeleiden van jongeren die geradicaliseerd zijn? Welke rol kunnen vrijwilligers spelen in de verschillende fasen en verschijningsvormen van radicaliseringsprocessen? En wat heeft een vrijwilliger dan nodig of waar moet die aan voldoen om voldoende geëquipeerd te zijn? Deze vragen willen we graag samen met u en een aantal experts beantwoorden.

Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) organiseert op 6 juni een bijeenkomst over de inzet van vrijwilligers in de preventie van radicalisering. De bijeenkomst heeft als doel om met professionals uit de praktijk de (on)mogelijkheden hieromtrent te verkennen. U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken!

Programma

13:00 – 13:30: Inloop met koffie en thee
13:30 – 13:45: Start programma
13:45 – 14:15: Inleidingen over de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) en het mentorproject One-on-One
14:15 – 15:30: In groepen verkennen we gezamenlijk de rol van vrijwilligers in de preventie van radicalisering (incl. pauze)
15:30 – 16:00: Panelgesprek
16:00 – 17:00: Afsluiten met mogelijkheid tot napraten
 

Praktisch

De locatie is in Rotterdam. Na aanmelding wordt het exacte adres doorgestuurd.

Graag aanmelden via platformjep@minszw.nl

Vragen?

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Farid Bouchlaghmi, adviseur Platform JEP (06 11964408 of fbouchlaghmi@minszw.nl).