Gezocht: Jongerenwerkers voor Project Grey

In het (online) debat over vluchtelingen of integratie klinken de extreme geluiden voor of tegen vaak het hardst. Maar naast deze kleine groep zwart-witdenkers bestaat een grote diversiteit aan meningen. Project Grey wil deze geluiden versterken door verhalen uit het zogenoemde ‘grijze midden’ op te halen en te delen. Project Grey zoekt voor dit project jongerenwerkers.  

Andere meningen
Project Grey wil meer ruimte maken voor andere meningen buiten die van de kleine groep zwart-witdenkers. Door deze geluiden een podium te geven via sociale media, wil Project Grey – een samenwerking van Movisie, Dare to be Grey, Textgain, PDCS en het Verwey-Jonker Instituut – polarisatie aanpakken evenals de processen van radicalisering die daaruit voortkomen. Hiervoor slaan campagnevoerders, sociaal werkers en data-analisten de handen ineen. Project Grey roept ook mensen op om zich vaker uit te spreken en zo bij te dragen aan de sociale media campagne.

Jongerenwerkers
Extreme geluiden op sociale media, kunnen leiden tot verbaal en zelfs fysiek geweld. Bij Project Grey spelen jongerenwerkers en sociale professionals daarom een belangrijke rol. Zij worden getraind om deze extreme geluiden te herkennen en daar vervolgens op te acteren, zowel online als in hun wijk. Ook leren ze gebruik te maken van een vernieuwende online tool en dashboard waarmee ze trends en nieuwe polariserende onderwerpen opsporen zodat ze weten wat er online in hun regio speelt.

Zelflerende technologie
Om deze extreme geluiden online te detecteren, maakt Project Grey gebruik van technologie die is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en machine learning. Deze technieken worden nu al op grote schaal toegepast door bedrijven om bijvoorbeeld consumentengedrag te voorspellen en te beïnvloeden of om je tijdlijn op sociale media te personaliseren. Dit soort zelflerende technologie wordt ook breed toegepast binnen de gezondheidszorg en vindt nu meer en meer ingang bij maatschappelijke organisaties. De voor Project Grey ontwikkelde algoritmen gaan zelfstandig op zoek naar patronen in de data die zichtbaar worden gemaakt in het dashboard. Zo krijgen we meer zicht op de maatschappelijke onderwerpen waar mensen op sociale media over discussiëren en waar tekenen van polarisatie zijn vast te stellen.

Aanmelden
Aanmelden voor de training en meedoen aan Project Grey? Kijk op www.projectgrey.eu.

Project Grey