Expertpoolmeeting: Het omgaan met wij-zij denken

Waar loop je als jeugdprofessional tegenaan als het gaat om polarisatie? Recent kwam voor de derde keer de expertpool van Platform JEP bij elkaar om hierover te spreken.

Expertpool
Een van de doelen van Platform JEP luidt: Professionals en vrijwilligers beschikken over voldoende, actuele kennis, bewustzijn, instrumenten en vaardigheden om effectief aan vraagstukken rond preventie radicalisering en polarisatie te werken.

Deze unieke groep van ervaren professionals ondersteunt collega's in het jeugddomein bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme. De expertpool bestaat verschillende professionals. Al jarenlang werken zij met jongeren die kwetsbaar zijn voor radicale ideeën. Zij doen dit onder andere binnen de jeugdhulp, jongerenwerk, Centra voor Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming.

De professionals ondersteunen Platform JEP onder andere bij het signaleren van trends, organiseren intervisie en geven advies aan beroepsgenoten en organisaties die met vragen bij Platform JEP binnenkomen.
 
Polarisatie
Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie. Polarisatie en spanningen zijn altijd aanwezig in een samenleving en hoeven niet altijd problematisch te zijn. Als polarisatie zo erg wordt dat ze leidt tot bedreigende situaties, is de situatie uiteraard wel problematisch. Sommige personen, groepen, of groeperingen polariseren bewust om de voedingsbodem voor extremisme en geweld te vergroten.

Hoe ga je daar als professional mee om? Professionals krijgen regelmatig te maken met polarisatievraagstukken. Dan kan het gaan om wij-zij denken binnen een organisatie, maar ook tussen bepaalde groepen in een wijk. Tijdens deze meeting bespraken de experts hun ervaringen met polarisatie en kregen ze een training in het toepassen van het Denkkader Polarisatie van Inside Polarisation. Wat zijn de basiswetten van polarisatie? Welke rollen zijn er? Wanneer geef je brandstof aan polarisatie en wat zijn de gamechangers om te depolariseren? Aan de hand van verschillende voorbeelden werd het denkkader doorgenomen.

Het denkkader is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de dynamiek van polarisatie. Het kan houvast bieden ten opzichte van het wij-zij denken én het denkkader vraagt continue aandacht.

Meer informatie?
Benieuwd naar de expertpool of wil je vrijblijvend sparren met een van de experts, bijvoorbeeld over het omgaan met polarisatie? Neem contact op met PlatformJEP via 070 – 333 4558 of stuur een e-mail naar platformjep@minszw.nl.

Expertpoolmeeting