Sociale stabiliteit vraagt om een goede samenwerking tussen sociaal en veiligheidsdomein

Rechts-extremisme, terroristische dreiging, radicalisering, ondermijning en polarisatie: de samenleving staat regelmatig onder spanning. Tijdens de landelijke themadag voor gemeenten ‘Samen voor sociale stabiliteit’ gingen de deelnemers daarover met elkaar in gesprek. Zij bediscussieerden het ondersteuningsaanbod van het Rijk en de informatie- en ondersteuningsbehoeften van gemeenten. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ook Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) was hierbij aanwezig.

In 2018 is door de ministeries SZW, BZK en de NCTV een verkenning uitgevoerd om te komen tot een Rijksbreed curriculum voor gemeenten. Met als doelstelling hen te ondersteunen bij maatschappelijke spanningen. Onderdeel daarvan was een behoeftepeiling onder gemeenten, uitgevoerd in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, met als resultaat een aantal richtingen om tot een passend ondersteuningsaanbod te komen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Samen voor sociale stabiliteit, op 6 februari in Amersfoort, werden deze richtingen getoetst bij ruim 250 deelnemers, waarvan bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen. Dat gebeurde in de vorm van twaalf workshops over inclusie, polarisatie, problematisch gedrag en ondermijning, radicalisering en extremisme. Ook deelden gemeenten plenair en in de workshops hun eigen ervaringen rondom maatschappelijke spanningen en radicalisering.

Samenwerking op lokaal niveau versterken
Platform JEP presenteerde tijdens een workshop de behoeften, knelpunten en successen bij samenwerking, zoals ervaren door gemeenten, professionals en bestuurders binnen het jeugddomein. De deelnemers deelden hun eigen uitdagingen, ervaringen en ideeën over samenwerking en betrokkenheid op lokaal niveau: hoe kan de samenwerking het beste tot stand worden gebracht? En hoe onderhoud je een netwerk? Het hele artikel hierover is hier te lezen.

E-zine
Van de bijeenkomst werd een digitaal magazine gemaakt. Klik hier om het e-zine te lezen.

Platform JEP op de landelijke themadag voor gemeenten
Deelnemers bij de workshop van Platform JEP