Wij-zij denken: wat is een effectieve strategie? 3 animaties over polarisatie in het onderwijs

Hoe ga je als professional in het hoger onderwijs om met polarisatie? Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs maakte in coproductie met Inside Polarisation drie animaties over polarisatie in het onderwijs. Ze zijn gebaseerd op het Denkkader Polarisatie, ontwikkeld door Bart Brandsma/Inside Polarisation.

Met drie animaties wordt inzicht gegeven in de dynamiek van polarisatie en de eigen rol daarin, inclusief de valkuilen waar al snel wordt ingestapt. Ook is er door middel van vier game changers aandacht voor wat er preventief gedaan kan worden en wat we kunnen doen na een incident dat binnen of buiten de school plaatsvindt.

Voor meer informatie over omgaan met polarisatie in het hoger onderwijs en een link naar de animaties klik hier.

Animatie Polarisatie