Praten met een jongere met extreme idealen blijft spannend

Platform JEP heeft met 100 professionals geoefend in het voeren van het spannende gesprek met een jongere met extreme idealen tijdens de Voor de Jeugd Dag. Na een introductie door Platform JEP en een onderlinge kennismaking waarin de deelnemers reflecteerden op hun eigen idealen, kregen de aanwezigen een kijkje in de keuken van de OMEI-training (Omgaan met extreme idealen).

OMEI Training

Een trainer en trainingsacteur speelden een gesprek na waarbij een inkijkje werd gegeven in de drijfveren, angsten en wensen van jongeren met extreme idealen. Lastig, want hoe houd je contact met een jongere die zich agressief opstelt richting andersdenkenden of jou als hulpverlener afwijst? Een situatie die voor professionals in verschillende sectoren herkenbaar is.
 
Andere lastige situaties ontstaan vaak rondom het delen van informatie. Wat doe je als je je na een gesprek zorgen maakt over een jongere. Met wie deel je wat en hoe? Wanneer mag je wel en niet je beroepsgeheim breken? Platform JEP heeft hiervoor de ‘Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering’ opgesteld. De werkwijze neemt de onzekerheid van professionals over het delen van informatie weg door de professional stap voor stap door het proces te gidsen.

Voor verdere vragen over polarisatie, radicalisering en extremisme, kun je contact opnemen met Platform JEP.