Handboek voor scholen om uitsluiting tegen te gaan

Jongeren die er ongefundeerde, negatieve meningen over bevolkingsgroepen op na houden en die zich niet willen verdiepen in de leefwereld van anderen. Bijna elke school heeft er-mee te maken. Sinds kort is de aanpak Saïd & Lody beschreven in een handleiding, zodat ook andere duo’s ermee aan de slag kunnen.

Saïd Bensellam en Lody van de Kamp

De afgelopen 8 jaar hebben Saïd Bensellam en Lody van de Kamp in Amsterdam hun methodiek vormgegeven en doorontwikkeld. De aanpak richt zich op het benutten van talenten van jongeren om te voorkomen dat jongeren met ongewenst gedrag moeten worden bijgestuurd en/of dat ze ontsporen. Saïd en Lody zijn breed actief: ze bezoeken scholen, begeleiden individuele jongeren en geven trainingen aan professionals. Dankzij de methodiek doen jongeren ervaringen op met onderwerpen als beeldvorming, discriminatie, uitsluiting en polarisering.

‘Ik ben niet bezig met de moslim, de hindoe, met de jood. Ik ben bezig met een ander. Met een mens,’ zegt Van de Kamp over zijn insteek. Bensellam vult hem aan: ‘Als jongere werd ik afgewezen en bestempeld als probleemjongen. Terwijl talent in mij zat. Een diamant moet je slijpen. Ik werd toen geslepen. Dat heeft mij gebracht waar ik nu ben.’

Het duo is door verschillende scholen in Amsterdam en Haarlem gevraagd deze en andere levenslessen met jongeren te delen. De volgende stap is een landelijke uitrol. Daar zijn echter meer duo’s voor nodig. Daarom gaan Saïd en Lody nieuwe duo’s trainen die lokaal aan de slag kunnen. Kennisinstituut Movisie heeft, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de aanpak en de criteria voor nieuwe duo’s beschreven in een handboek, met de titel: ‘Wat wij doen, kan jij ook.’

Het handboek is hier te downloaden.