‘Zie de jongere, niet de mogelijke extremist’

In de nieuwe editie van het Vakblad Sociaal Werk gaan twee jeugdhulpverleners en een adviseur van Platform JEP met elkaar in gesprek over polarisatie, radicalisering en extremisme. Waar lopen jeugdprofessionals tegenaan in hun dagelijkse werk met jongeren?

‘Ze werken met verschillende doelgroepen: Peter Driehuis was jarenlang jeugdhulpverlener in de provincie Groningen, Haval Mohamed werkt op een crisisopvang in Utrecht. Maar al snel blijkt dat ze dezelfde ervaringen hebben met jongeren die zich geen onderdeel meer voelen van de samenleving, of zich ertegen afzetten. Op de vraag hoe zij polarisatie terugzien in hun dagelijkse werk, vertelt Peter over de frustratie bij jongeren. En daarmee een toenemend wij-zijdenken. "In Groningen zagen we veel ‘witte woede’ bij jongeren die denken: ‘wij hebben amper werk, wij hebben hier te maken met aardbevingen, en zij krijgen alles en pakken onze banen af.’ Voor ons is het dan een uitdaging om die jongeren toch te laten meedraaien in de maatschappij, zodat ze ook positieve ervaringen krijgen."’

Lees het hele artikel (bron: Vakblad Sociaal Werk, nummer 4, augustus 2018):