Nieuwe publicaties KIS bieden praktische inzichten voor jeugdprofessionals

Hoe maak je jongeren weerbaar tegen discriminatie? En hoe vergroot je het vertrouwen tussen jongeren en de politie? In twee nieuwe publicaties geeft het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) concrete inzichten en instrumenten voor professionals die met jongeren aan deze thema's werken.

Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. De publicatie ‘Weerbaar tegen discriminatie’ geeft professionals beter zicht op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren.

Het KIS beschrijft twee typen werkzame elementen. Enerzijds het versterken van bepaalde bronnen in jongeren zelf — een positieve identiteit, zelfvertrouwen, zelfregie, reflectief vermogen, en sociale vaardigheden. Anderzijds het verbeteren van de toegang tot bepaalde bronnen om jongeren heen — met name steun vanuit de sociale omgeving, zoals van ouders, vrienden en andere betekenisvolle volwassenen.

De belangrijkste resultaten zijn gebundeld in een infographic. De volledige publicatie is beschikbaar op de website van het KIS.

Vertrouwen in politie

De handreiking 'Hoe vergroot je het vertrouwen tussen jongeren en de politie?' geeft inzicht in de manier waarop interventies bij jongeren het vertrouwen in instituties kunnen verbeteren. Het KIS onderzocht welke voorwaarden en criteria het slagingspercentage van dergelijke aanpakken vergroten. De handreiking is bedoeld voor alle professionals, met name binnen de politie, die een interventie willen inzetten of ontwikkelen.

In de handreiking geeft het KIS concrete aanbevelingen. Zo adviseren de onderzoekers om gebruik te maken van rolmodellen, om uit te gaan van gelijkwaardigheid en respect in de bejegening, en om sociale media in te zetten om de beeldvorming van de politie bij jongeren te verbeteren.

De belangrijkste bevindingen uit de handreiking zijn gebundeld in een checklist. De volledige handreiking is beschikbaar op de website van het KIS.