“Radicalisering gaat ook over opvoeding”

Vaak wordt er bij radicalisering direct gekeken naar het veiligheidsdomein. Toch is de preventie van radicalisering en polarisatie bij uitstek ook een vraagstuk voor opvoeders: het thema raakt professionals in het jeugddomein. Dit zegt Michael Rol, adviseur Veiligheid bij de gemeente Tilburg. ‘Het is noodzakelijk om parallel samen te werken, open te zijn naar elkaar.’

Tijdens een bestuurlijke roadshow – een regionale bijeenkomst met bestuurders en beslissers uit de gemeente Tilburg en het jeugddomein – boog men zich de afgelopen tijd in Brabant over de vraag: wat is ervoor nodig om professionals effectief bij hun soms lastige rol te ondersteunen, en de verbinding tussen het veiligheidsdomein en het jeugddomein te versterken?

Versnipperd

Een van de belangrijkste uitkomsten die uit de roadshow naar voren kwamen, is dat professionals in het jeugddomein structureel te weinig tijd en ruimte ervaren voor intervisie en samenwerking met andere domeinen. ‘Het veiligheidsdomein en sociaal domein werken als twee verschillende werelden, en soms ook te versnipperd,’ vertelt Rol. ‘Als een zorgpartij een casus alleen binnen de eigen grenzen aanpakt ga je zaken missen. In de omgeving en de wijk kunnen dingen spelen, waarop bij uitstek de gemeente kan helpen of ingrijpen. Maar dan moet je dat wel van elkaar weten.’

Bewustwording

Er is dus in eerste instantie bewustwording nodig van de noodzaak tot intensief contact en overleg tussen de verschillende domeinen. Rol ziet dat deze bewustwording sinds een tijd steeds groter wordt, en dat de roadshow hiertoe heeft bijgedragen. ‘Als het om radicalisering gaat, kijkt men nu breder dan de eigen muur of grenzen.’

Tijdens de roadshow bleek daarnaast dat het thema ‘radicalisering’ vaak niet hoog genoeg op de bestuurlijke agenda staat, mede dankzij de veelheid aan lastige thema’s waar het jeugddomein mee te kampen heeft. ‘Wij zetten daarom sterk in op netwerken voor gezamenlijk signaleren en sparren en voor kennisopbouw,’ vertelt Rol.

Expertise

Naar aanleiding van de roadshow gaven professionals aan dat ze graag zien dat het veiligheidsdomein meer erkenning toont voor de expertise in het jeugddomein, en het dossier radicalisering en polarisatie met andere domeinen deelt. Rol: ‘Sinds 2014 verweven wij daarom alles met elkaar, door onder meer gezamenlijke trainingen: wijkregisseurs, jongerenwerk, sociaal werk, maatschappelijk werk, jeugdzorg, onderwijs en ook de politie.’ Het jongerenwerk/sociaal werk onderhoudt samen met de gemeente het netwerk. 

In juni komt een vervolg op de roadshow in de vorm van een werkatelier. ‘Ik denk dat dit erg nuttig kan zijn,’ aldus Rol. Veel mensen denken dat de 'piek' in radicalisering voorbij is, maar er kan nog veel gebeuren m.b.t. terugkeerders of andere vormen waarin radicalisering de kop opsteekt. We hebben bewustzijn gecreëerd. Nu is het zaak om dit bewustzijn te behouden.’