Ervaren jeugdprofessionals bundelen hun krachten in expertpool

Op vrijdag 18 mei 2018 vond de aftrap plaats van de Expertpool Jeugdprofessionals Platform JEP. Deze unieke groep van ervaren professionals ondersteunt collega's in het jeugddomein bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme.

De expertpool bestaat uit 15 professionals. Al jarenlang werken zij met jongeren die kwetsbaar zijn voor radicale ideeën. Zij doen dit onder andere binnen de jeugdhulp, jongerenwerk, Centra voor Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming.

Mix van deskundigheid

Een bijzonder kenmerk van de expertpool van Platform JEP is de mix van professionele deskundigheid. 'Het belangrijkste van deze groep is dat we met veel verschillende mensen bij elkaar zitten', vertelt Ellis ter Beek, projectleider radicalisering bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en lid van de expertpool. 'In dit werkveld is samenwerking hard nodig. Vanaf de preventie tot aan de behandeling van geradicaliseerde jongeren. Maar je vindt elkaar niet zomaar, daarvoor moet je elkaar leren kennen.'

In die samenwerking moeten professionals in het jeugddomein hun stem laten horen, vindt Hettie Eegdeman, beleidsmedewerker bij Buurtwerk en lid van de expertpool. 'Jeugdprofessionals kunnen goed het gedrag van jongeren helpen verklaren, en soms normaliseren. Dat is waardevol, ook in overleggen met partners uit het jeugddomein. Met die overtuiging doe ik mee aan de expertpool.'

Advies en intervisie

De professionals in de expertpool adviseren Platform JEP over ontwikkelingen die zij signaleren in de praktijk. Tegelijkertijd zetten zij hun ervaring in om collega-professionals te ondersteunen, bijvoorbeeld via intervisiebijeenkomsten. Ook geven zij advies aan beroepsgenoten en organisaties die met vragen bij Platform JEP komen.

Wil je meer weten over de expertpool? Of wil je vrijblijvend sparren met een van de experts? Neem dan contact op met Platform JEP via 070 – 333 4558.