Startbijeenkomst Expertpool Jeugdprofessionals Platform JEP

Op vrijdag 18 mei vindt de startbijeenkomst plaats van de Expertpool Jeugdprofessionals Platform JEP. De pool bestaat uit 15 deskundige professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en de jeugdsector. Het gaat om mensen die in relatie tot de preventie van en omgang met polarisatie en radicalisering veel ervaring hebben, om mensen die zaken in beweging zetten, vaak tegen de stroom in, en die hun deskundigheid weten over te dragen aan beroepsgenoten.

De professionals ondersteunen Platform JEP onder andere bij het signaleren van trends, organiseren intervisie en geven advies aan beroepsgenoten en organisaties die met vragen bij Platform JEP binnenkomen.
 
Benieuwd naar de pool of wil je vrijblijvend sparren met een van de experts? Neem contact op met PlatformJEP via 070 – 333 4558.