15 mei Jaarcongres Sociaal Werk Nederland - Een sterke sociale basis: Werk aan de Wijk!

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Volgt nog..

Het jaarcongres van Sociaal Werk Nederland heeft als titel ‘Een sterke sociale basis: Werk aan de Wijk! De veranderingen in het sociaal domein moeten uiteindelijk hun beslag krijgen in steden, dorpen, buurten en wijken. Transformeren betekent structureel werken aan een sterke sociale basis van bewoners, hun netwerken en (sociale en fysieke) voorzieningen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over wijken waar problemen samen komen, waar de groep kwetsbare bewoners groeit en de sociale samenhang dreigt te verdwijnen.

Wat zijn kansen en grenzen van ‘de wijk als landingsbaan’ voor de transformatie? Hoe kan de sociale basis in buurten en wijken worden versterkt? Wat is de rol van basisvoorzieningen zoals het sociaal werk rond de urgente thema’s armoede en schulden, jeugd en opvoeding, gezondheid en preventie? En hoe werk je hierin effectief samen met het Rijk, gemeenten, bewoners, corporaties, maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars? Dat zijn de thema’s van dit congres.

Meer informatie over het congres vind je hier.