08 mei Symposium de Veerkracht voor Professionals

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Hogeschool Inholland, Boelelaan 1109, Amsterdam

Op dit symposium staat de veerkrachtige professional centraal en worden professionals uit verschillende praktijken uitgenodigd om in woord en beeld hun werk te laten zien. Hoe lukt het hen om vruchtbaar te werken aan veerkracht voor hun doelgroepen en in samenwerking met anderen? Hoe kunnen mensen samen veerkrachtige plekken vormgeven of plekken van hoop? Waar wordt evenwaardig samengewerkt over sectorgrenzen heen, waar worden burgers gelijkwaardig betrokken bij oplossingen en wat levert dat op? Er komen professionals langs uit onderwijs en jongerenwerk, kunst en cultuur, veiligheid.
 

De waarde van veerkracht

Dit symposium is een vervolg op een symposium dat plaatsvond op 13 december 2018. De lectoraten Dynamiek van de Stad en Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland en het Institute of Societal Resilience van de VU organiseerden toen samen een eerste symposium over veerkracht in het sociale domein. Daar is het begrip vanuit verschillende invalshoeken belicht en is discussie gevoerd over de bruikbaarheid ervan voor professionals uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld sociaal werk en pedagogiek.

Aanmelden voor het symposium kan hier.