14 maart 'Aan Tafel' -ontbijtsessie: Van Polarisering naar Radicalisering?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1, Gebouw R5, Eindhoven

Op 14 maart organiseert Fontys Hogeschool Pedagogiek een 'Aan Tafel'-ontbijtsessie over het thema "Van Polarisering naar Radicalisering?". Een thema waar veel professionals in bijvoorbeeld de wijkteams, bij jeugdhulporganisaties, in het onderwijs en bij jongerenwerk mee te maken krijgen, vanuit verschillende perspectieven.

Diverse professionals vertellen tijdens de bijeenkomst wat de problematiek rondom Polarisatie en Radicalisering inhoudt en wat het betekent voor jongeren en het handelen van professionals. Vanuit een casus wordt de Radix methode besproken om met jongeren in gesprek te gaan. Daarnaast vertellen studenten over producten die zij ontwikkeld hebben die je als jeugdprofessional kunt gebruiken in de hulpverlening van gezinnen. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen aan een breed panel van de sprekers en andere betrokkenen.