06 februari Landelijke themadag voor gemeenten

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort

Rechts-extremisme, terroristische dreiging, radicalisering, ondermijning en polarisatie, waaronder de intocht van Sinterklaas: de samenleving staat regelmatig onder spanning. Hoe ga je als gemeente om met deze lastige onderwerpen en hoe kan het Rijk hierbij ondersteunen?

Tijdens de landelijke themadag voor gemeenten ‘Samen voor sociale stabiliteit’, georganiseerd door Expertise-unit Sociale Stabiliteit van SZW, wordt ingegaan op deze en aanverwante vragen. Het ondersteuningsaanbod van het Rijk op deze thema’s wordt besproken en wordt er ingegaan op de informatie- en ondersteuningsbehoeften van gemeenten.

Onlangs is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Tijdens de themadag worden de onderzoeksresultaten met de deelnemers gedeeld en samen met hen doorvertaald in een concreet curriculum.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn gasten die op deze dag ook meedenken en meepraten.

Programma
Op de themadag is er een programma voor de verschillende doelgroepen die aanwezig zijn.
Voor ambtenaren is er een speciaal workshopaanbod dat aansluit bij de gedane behoeftepeiling. Voor
bestuurders en beslissers is er een ronde tafel met de minister. En is de aftrap van de masterclass
depolarisatie. Plenair zal een discussie plaatsvinden met de minister en alle aanwezigen.

Aanmelden
Aanmelden kan hier.