13 december Symposium: De waarde van veerkracht

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Hogeschool Inholland, Boelelaan 1109 Amsterdam (OZW-gebouw)

Op donderdagmiddag 13 december 2018 organiseren de onderzoekslijnen Jeugd en Samenleving en Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit een symposium over de waarde van veerkracht. Veerkracht in de zin van de veerkrachtige burger - de veerkrachtige gemeenschap - de veerkrachtige overheid.

Deze bijeenkomst vormt deel één van een tweeluik. Na een conceptuele verkenning zal worden ingegaan op de consequenties van de nadruk op resilience voor professionals in het sociaal domein. Als de trend die de lopende onderzoeken signaleren voortzet, wat zijn dan de verwachte gevolgen voor hun werkpraktijk? De tweede bijeenkomst zal rond de zomer van 2019 georganiseerd worden.

Kijk voor meer informatie over dit symposium op de website.