19 november Internationaal seminar over vergroten weerbaarheid jongeren

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Tirana, Albanië

Een internationaal seminar voor jongerenwerkers en andere jeugdprofessionals over het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen gewelddadige radicalisering. Het seminar wordt georganiseerd in het kader van Erasmus+, een programma van de Europese Unie.

Tijdens het seminar wisselen deelnemers ervaringen uit met het werken met jongeren aan hun weerbaarheid tegen (gewelddadige) radicalisering en extremisme. Het seminar is onderdeel van een internationaal project waarin de rol van het jongerenwerk in het tegengaan van radicalisering en extremisme centraal staat.

Aanmelden voor dit seminar kan tot 9 september 2018.

Praktische informatie

  • Organisator: SALTO SEE Resource Centre (onderdeel van het EU-programma Erasmus+)
  • Doelgroep: jongerenwerkers en andere jeugdprofessionals die ervaring hebben met het werken met jongeren rondom deze thema’s.
  • Kosten: kosten voor deelname, accommodatie en reis worden vergoed uit het Erasmus+-programma. Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Kijk voor meer informatie op de website van SALTO SEE Resource Centre.