Professionals die met jongeren werken, kunnen te maken krijgen met polarisatie en radicalisering. Ze zien bijvoorbeeld dat een jongere zich steeds extremer gaat uiten en gedragen. Of ze merken dat jongeren zich wantrouwend of vijandig opstellen tegenover andere groepen, instellingen of de overheid. 

Hoe ga je daarmee om als jongerenwerker, hulpverlener, onderwijsprofessional of vrijwilliger? Wat betekent het voor je dagelijkse praktijk en voor je organisatie? Hoe maak je lastige onderwerpen en extreem gedrag bespreekbaar? Met wie kun je je zorgen over een jongere delen en hoe doe je dat op een veilige manier? Platform JEP ondersteunt professionals en vrijwilligers die met jongeren werken bij hun vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme.

Vragen rondom polarisatie, radicalisering en extremisme? Bel de JEP Advieslijn: 070 - 333 4558 (bereikbaar tijdens kantooruren).

Tweets @PlatformJEP

PlatformJEP @PlatformJEP

Vandaag vindt de startbijeenkomst plaats van de Expertpool. De pool bestaat uit 15 deskundige professionals die werkzaam zijn in het #onderwijs & de #jeugdsector. De #professionals ondersteunen Platform JEP o.a. bij het #signaleren van trends. Meer info op platformjep.nl/actueel?utm_ca… pic.twitter.com/4rLsNlL5sx

2 dagen geleden
PlatformJEP @PlatformJEP

#Jongeren die #discriminatie ervaren of zich achtergesteld voelen, kunnen de neiging krijgen zich af te keren van de samenleving. Hoe ondersteun je deze jongeren, en maak je hen #weerbaar? #Jongerenwerker Jilali Saber deelt zijn ervaringen op platformjep.nl/ervaringsverha… pic.twitter.com/7LGNEIEAQ1

3 dagen geleden
Geretweet door @PlatformJEP
Kennisplatform KIS @PlatformKIS

Vandaag is de KIS-jaarbijeenkomst met als thema ‘Samen werken, samen leven’. Wat is nodig voor succesvol samenleven en wat zijn belemmeringen? Boeiende sprekers en interessante workshops vullen het programma! Volg ons op twitter om op de hoogte te blijven. #KIS2018 pic.twitter.com/KFi8dkpT7w

6 dagen geleden
Volg @PlatformJEP